Kunskap är basen för att skapa insikter. Kunskaperna kan komma från undersökningar, forskning och fakta men blir värdefull först när det leder till insikter! Insikter gäller mig själv, medarbetare, kunder och konsumenter – ja, alla som påverkar organisationen. Med insikter, konkreta verktyg och handlingsplaner som följs upp skapas bestående förändringar som ger resultat! Vi hjälper er med det!!

 
 

Hjärnan&jobbet

för bättre arbetsmiljö

Hjärnan fungerar fortfarande som när vi människor levde på savannen och den har inte anpassat sig till det liv som vi lever idag. Genom att förstå hjärnan kan vi öka vår förmåga att skapa energi, objektivitet och ett lugn i pressade situationer. Hjärnan är formbar, därför kan vi styra den vilket innebär att vi själva kan skapa goda spiraler.

Läs mer →

Insiktshjulet

Ring

Fråga öppet och ostyrt

Medarbetarundersökningar skall vara lätta göra, engagera den anställde och ge ett visuellt tydligt resultat. I Insiktshjulet använder de som svarar sina egna ord och begrepp och allas svar syns. Kombination kvalitativ och kvantitativ undersökning i ett ger extra tydlighet i resultatet.

Läs mer →